Demo-camera-benco-camera-minh-tamDemo Camera AHD 2.0:

(*) Xem trên Máy tính (Dùng trình duyệt IE – Internet Explorer)
Link: http://cameraminhtam.bencodns.tk:90
User: camera
Pass: để trống
(*) Xem trên Điện thoại dùng: vMEyeSuper (Click Icon để Download)

google-play-downloadios-icon-download
Link: http://cameraminhtam.bencodns.tk:90
User: camera
Pass: để trống

Demo Camera StarLight (Camera Nhìn Đêm CÓ MÀU):

Link: http://bidaphucthinh.dyndns.org:83/
User: camera
Pass: 123456

demo-camera-bida-phuc-thinh

 

Demo Camera Benco BEN-7321IP chất lượng tuyệt hảo:

Demo Camera Benco BEN-910IP

Demo ban đêm Camera Benco T1-AHD2.0

Demo Camera Benco BEN-6025AHD 1.0

 

2,433 lượt xem bài viết, 2 lượt xem hôm nay

Chat Facebook
1