• Bosch thêm tính năng phân tích video cho dòng camera giám sát MIC IP

  • Đà Nẵng lắp thêm 1.500 camera an ninh phục vụ APEC

  • Hơn 7000 thiết bị router tại Việt Nam dính lỗ hổng bảo mật Dnsmasq

  • Chiến dịch “Sky Net” của Trung Quốc: 20 triệu camera AI được lắp đặt

  • [Video Camera] toàn bộ diễn biến vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

  • Xâm nhập camera giám sát lấy cắp cảnh riêng tư

  • Tăng cường phạt nguội xe vi phạm lưu thông hầm sông Sài Gòn

  • Chất lượng camera giám sát: Vẫn cần… giám sát!

  • Scotland phát minh camera nhìn xuyên cơ thể người

  • Camera an ninh giúp Công an huyện Xuân Lộc khám phá nhanh nhiều vụ án

Chat Facebook
1