• Tuyển 5 Nhân Viên Kĩ Thuật Camera Quan Sát 09/2016

  • Tuyển 10 nhân viên kỹ thuật camera 7/2015

  • Tuyển 10 Cộng Tác Viên Kinh Doanh Camera 7/2015

  • Tuyển 5 Nhân Viên Kinh Doanh 7/2015

  • Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật và kinh doanh 2015

Chat Facebook
1