24 – Giải Pháp Quản Lý Dành Cho Chuỗi Cửa Hàng, Siêu Thị Tiện Ích & Bán Lẻ… Của Dahua DSS 2021 – Smart Retail Solution