Cấm lửa + Cấm Thuốc (Tôn)

Tên thông dụng: cấm lửa, cấm hút thuốc
Tên tiếng anh: no fire, no smoking
Kích thước: 16x40cm
Chất liệu: tôn tráng kẽm
Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng