Nội Quy +Tiêu Lệnh

Kích thước chiều ngang 33cm <=> 330mm
Kích thước chiều dọc 46cm <=> 460mm
Chất liệu tôn tráng kém chống rỉ
Lớp phủ phun sơn tĩnh điện trực tiếp
Nội dung quy định bởi cục pccc Việt Nam